Vsako podjetje mora, če želi biti uspešno, znati proizvajati iz leta v leto z nižjimi stroški in/ali proda(ja)ti po čedalje višjih cenah.

Čeprav se zdi, da je zgornji aksiom poslovanja popolnoma jasen, vsa podjetja vendarle ne poznajo tega principa, saj ne ravnajo logično in racionalno. Če bi šli pogledat, kakšne nabavne, proizvodne, vzdrževalne, prodajne in ostale pro(eks)cese poznajo nekatera ne-vitka sodobna podjetja, bi bili presenečeni…

Za premagovanje izzivov in doseganje trajnostnih uspehov na področju optimizacije je uporabno poslovanje po načelih vitke organiziranosti.   

Zakaj? Kaj je takega v vitki organiziranosti (Lean), da deluje:

 • Vitkost je način delovanja, poslovna filozofija, ki obsega vrsto pristopov, tehnik, orodij za obvladovanje poslovnih procesov in poslovanja.
 • Vitkost predpostavlja, da so zaposleni strokovnjaki na področju, na katerem delajo. Zato jih aktivira v proces iskanja in uvajanja izboljšav, predhodno pa v proces identificiranja izgub v procesih in organizaciji.
 • Vitkost temelji na zniževanju izgub (potrat) v procesih s ciljem zvišati vrednost za odjemalca. Ali še bolje, cilj je dosegati celovitost produkta/storitve.
 • Vitkost je povezana z optimizacijo pretoka materiala in informacij od začetka do konca procesa ter vsemi ostalimi elementi, ki so potrebni za dobro izvedbo naročila. Voditeljstvo, organizacijska kultura, vrednote vitkosti etc.

 

Nekaj osnovnih vprašanj na področju Vitkosti, ki veljajo tako za proizvodne kot servisne organizacije:

1. Kako opraviti »več z manj«:

 • To ne pomeni, da bodo morali delavci delati več ali pa, da bodo odpuščeni. Temveč pomeni, da bo podjetje naredilo več in ob tem porabilo manj resursov (čas, zaloge, prostor, sredstva, predmeti dela etc.).

 

2. Kako pri takem načinu delovanja izpolniti zahteve odjemalca (s tistimi elementi storitve ali produkta, ki jih kupec tako močno ceni, da jih je celo pripravljen plačati); oziroma povedano nekoliko drugače:

 • Kako povečevati celovitost produkta in obenem izgotavljati zgolj to, kar kupec zahteva/plača?

 

3. Kako dodajati vrednost in odstranjevati izgube:

 • Za kaj takega je potrebno:

a)   identificirati nujne, a načeloma nepotrebne/potratne, korake v procesu (ker drugače enostavno še ne znamo delati, vemo pa, da ti koraki ne dodajo vrednosti),

b)   eliminirati nepotrebne korake ter

c)   okrepiti korake, ki dodajo vrednost in ki jih kupec plača/ceni s ciljem:

 • povečevati pretočnost (»gladki« tokovi in krajši pretočni časi)
 • izboljševati kakovost
 • pridobivati lojalnost kupcev

 

4. Kako delati zgolj to, kar je potrebno (po principu »potegni«, in ne po principu »porini«):

 • Kako uzakoniti potegni princip (Pull), kar pomeni, da naročilo ali delo opravljamo šele takrat:

a)   ko je to zahtevano, in ne prej;

b)   zgolj v količini in kakovosti, ki je zahtevana, in ne več;

c)   zgolj na nivoju kakovosti, ki je potreben, in ne več.

 

Vstop v vitko organiziranost predstavlja identifikacija izgub in njihovo zniževanje, odstranjevanje in/ali preprečevanje.

Izgube so:

 1. Prekomerna proizvodnja
 2. Transport
 3. Premiki delavcev in strojev
 4. Čakanje
 5. Preveč procesiranja
 6. Nepotrebne zaloge
 7. Popravila napak / nepravilno izdelanih produktov
 8. Neizkoriščene sposobnosti oz. talenti ljudi

 

Poleg naštetih izgub v procesih bi lahko dodali še najmanj naslednje:

 1. Osredotočenost na produktivnost in ustvarjanje prihodkov, ne da bi pazili na profitabilnost, RVC, povečevanje izplena (ekonomski dobiček).
 2. Veliko planiranja, nato pa ukvarjanje z neplaniranimi aktivnostimi oz. upravljanje neplaniranega (improvizacija).
 3. Preveč prioritet št. 1.
 4. Sestanki brez obvezujočih sklepov.
 5. Slaba komunikacija/informiranje.
 6. Prostor v organizaciji je uporabljen na napačen način. Neustrezna razporeditev strojev v proizvodnji ali delovnih mest.
 7. Kriminalna dejanja, sabotaže, korupcija v podjetju.
 8. Pomanjkanje kreativnosti in inovativnosti, poguma za razvoj. Ni inovativne dejavnosti, ki bi izboljševala produktivnost.
 9. Nizka angažiranost/zavzetost kadrov.
 10. Neprimerne metode ali način dela, neprimerna delovna oprema/sredstva.
 11. Kontrola kontrole.

 

V naslednjem 2. delu bom predstavil še nekaj primerov izgub iz prakse.

 

Dobran Juričan

Partner in svetovalec

dobran.jurican@energos-svetovanje.si

Energos d.o.o.