Spodbujajte povratne informacije

 

Ena izmed stvari, ki jih vodje velikokrat spregledajo, je povratna informacija. Zaposleni  včasih niti ne vedo, da pri delu delajo napake in ker jih nihče na to ne opozori, jih ponavljajo. Zaradi slabe komunikacije med menedžerji in zaposlenimi prihaja do izgubljanja časa. Pri delu moramo spodbujati dajanje povratnih informacij in vzpostaviti klimo, ki bo spodbujala zaposlene, da bodo prispevali nove ideje, reševali probleme in postavljali vprašanja.

 

1. Povratna informacija mora biti jasna, kratka  in konkretna.                                       

Za dobro opravljeno delo ne zadošča, da rečete: «Dobro narejeno!«  Povejte, kaj konkretno je v nekem projektu res dobro funkcioniralo in kje vse bi lahko uporabili pridobljene izkušnje. Inovativen pristop k trženju je na primer pripomogel, da je podjetje pridobilo pomembno stranko; potem ko ste v razgovoru s sodelavci to jasno povedali, jim tudi nakažite, kje vse bi še lahko uporabili takšen pristop in kje ne. S tem boste spodbudili zaposlene k novim idejam.          

                                            

2. Pohvalite manjše in velike dosežke.    

Marsikateri menedžer ima občutek, da je pohvala že to, da ne kriči na zaposlene. Tak pristop ni pozitiven, temveč povzroča tesnobo in celo strah pred nadrejenimi, zavira ustvarjalnost in entuziazem ter povečuje strah pred napakami. Podpirajte tudi majhne korake, storjene v pravo smer, in zaposleni bodo še bolje izkoriščali svoje potenciale.

                                                                                        

3. Molk (o napaki) ni (zmeraj) zlato.

Ko ugotovite, da zaposleni naredi napako, jo takoj popravite, tudi če je zelo majhna. Le tako drobne napake ne bodo prerasle v velike in bolj destruktivne probleme.

 

4. Pohvalite člane tima za napredek.

Zavedajte se, da so za dosego skupnega cilja odgovorni vsi v timu in organizaciji. Pohvalite marljivost in vrline tistih, ki so se še posebno izkazali pri delu.                                                                                                                                                    

 

5. Redno si izmenjujte nove ideje.                                    

Določite si redni tedenski sestanek, na katerem boste iskali nove ideje za izboljšave in razvoj. Zadržanost ali celo odpor izgineta, kadar ljudje začutijo, da so pri uresničevanju vizije pomembni prav vsi.                                                            

 

 

Janez Žezlina

janez.zezlina@energos-svetovanje.si