Author: Dobran Juričan, mag.

VITKA ORGANIZIRANOST V PRAKSI PODJETIJ

Uvod Vitka organiziranost (Lean) za razliko od ustaljenih tradicionalnih poslovnih načinov delovanja na strukturiran način v izhodišče postavlja: eksternega kupca; kajti slednji vse, kar podjetje proizvede, praviloma tudi plača; in/ali internega kupca, ki nekaj naroča, pričakuje in/ali zahteva (cf. Carreira 2005, 2). Vitka filozofija predpostavlja, da mora vsako podjetje stalno izboljševati vse svoje procese, celotno organizacijo, predvsem pa proizvodni sistem v povezavi z nabavnimi, oskrbovalnimi, finančno-računovodskimi in komercialno-prodajnimi aktivnostmi. Zato gre za celovit način delovanja podjetja, kjer se podjetje osredotoča na: (pre)točnost (optimizacija toka nabavljenega materiala ter dodajanja proizvodnih in ostalih storitev s ciljem povečevanja odzivnosti do kupca (oz....

Read More

LEAN MANAGEMENT: 8 IN VEČ TIPOV IZGUB V PROCESIH (1. DEL)

Vsako podjetje mora, če želi biti uspešno, znati proizvajati iz leta v leto z nižjimi stroški in/ali proda(ja)ti po čedalje višjih cenah. Čeprav se zdi, da je zgornji aksiom poslovanja popolnoma jasen, vsa podjetja vendarle ne poznajo tega principa, saj ne ravnajo logično in racionalno. Če bi šli pogledat, kakšne nabavne, proizvodne, vzdrževalne, prodajne in ostale pro(eks)cese poznajo nekatera ne-vitka sodobna podjetja, bi bili presenečeni… Za premagovanje izzivov in doseganje trajnostnih uspehov na področju optimizacije je uporabno poslovanje po načelih vitke organiziranosti. Zakaj? Kaj je takega v vitki organiziranosti (Lean), da deluje: Vitkost je način delovanja, poslovna filozofija, ki...

Read More

YAMAZUMI TABLA: ALI KAJ PODOBNEGA ŽE UPORABLJATE?

Yamazumi tabla je orodje, ki je uporabno za spremljanje: delovnih obremenitev (workload) po zaposlenih, delovnih mestih, ekipah, izmenah  etc. ali pa ozkih grl v procesih glede na korake oz. faze procesa.  Namen Yamazumi table je, da: managerju omoča, da na podlagi hitrega pregleda delovnih standardov in norm hitro uravnoteži delovni proces; še posebej tam, kjer prihaja do: preobremenitev ali pa  zaostajanja za delovnim taktom  in  do podizkoriščenosti resursov.  Primer ene od verzij Yamazumi table:  Yamazumi tabla je uporabna v najmanj naslednjih primerih: 1) primerjava delovnih obremenitev med zaposlenimi, ekipami, izmenami, oddelki ali sektorji. Npr.: če se delovne naloge razdeli...

Read More

VITKA ORGANIZIRANOST (LEAN MANAGEMENT): 8 IN VEČ TIPOV IZGUB V PROCESIH (2. DEL)

Vitka organiziranost (Lean) se osredotoča na (pre)tok in zmanjševanje izgub s ciljem povečevanja vrednosti za kupca. Bistvo Lean zgodbe so skrajšani cikel časi, manj izgub v procesih in povečevanje odzivnosti do kupca (oz. pravočasno zagotavljanje produktov in/ali storitev). Vse našteto se ne prevede v finančne rezultate že prvi dan uporabe Lean orodij in načina delovanja, ker terja čas in napor, da podjetje/organizacija naredi prvi preskok ter pri tem vztraja (Cooper, Maskell: “How to Manage Through Worse-Before-Better”, MIT Sloan Management Review, 2008). Za enega od takih preskokov lahko poskrbimo, če smo stalno osredotočeni na zniževanje izgub. Ponavadi Lean teoretiki izpostavljajo...

Read More

VITKA ORGANIZIRANOST (LEAN MANAGEMENT): 8 IN VEČ TIPOV IZGUB V PROCESIH (1. DEL)

Vsako podjetje mora, če želi biti uspešno, znati proizvajati iz leta v leto z nižjimi stroški in/ali proda(ja)ti po čedalje višjih cenah. Čeprav se zdi, da je zgornji aksiom poslovanja popolnoma jasen, vsa podjetja vendarle ne poznajo tega principa, saj ne ravnajo logično in racionalno. Če bi šli pogledat, kakšne nabavne, proizvodne, vzdrževalne, prodajne in ostale pro(eks)cese poznajo nekatera ne-vitka sodobna podjetja, bi bili presenečeni… Za premagovanje izzivov in doseganje trajnostnih uspehov na področju optimizacije je uporabno poslovanje po načelih vitke organiziranosti.    Zakaj? Kaj je takega v vitki organiziranosti (Lean), da deluje: Vitkost je način delovanja, poslovna filozofija,...

Read More