Vizualni menedžment stoji na stališču, da mora biti proces transparenten in razumljiv vsem udeležencem. To je koncept proizvodnje, kjer so informacije razumljive in na voljo vsem z namenom, da jih uporabijo za hitre in stalne izboljšave. Pomembni elementi vizualnega menedžmenta so pregledna dokumentacija procesa, pregledno vodenje proizvodnje, pregledna kontrola kakovosti in pregledni kazalniki uspešnosti procesa

Vizualni menedžment vključuje kazalnike obratovanja proizvodnje, ki so vizualno prikazani na grafih na stenah, namesto da so skriti v predalih.  Za stroje in orodja imamo vizualno prikazana navodila za uporabo, tako da lahko vidimo, kaj manjka, potek dela pa je enostaven in jasen.

Vizualni menedžment v proizvodnji ima dve glavni področji uporabe. V prvem primeru gre za kontrolo proizvodne hale, na primer v obliki navodil za uporabo strojev in orodij, v drugem primeru pa gre za navodila in slike v zvezi z delovnim prostorom v obliki oglasne table. Obe področji uporabe vizualnega menedžmenta služita vodenju proizvodnje po obstoječih standardih podjetja in tudi kot osnova za izboljšanje le-teh (Lean Evolution, 2006).

Slika prikazuje primer uporabe vizualnega menedžmenta kot navodilo za uporabo opreme. Vsaka škatla ima na tleh z barvo škatle označeno svoje mesto, tako da ne pride do zamenjav.

 

Primer uporabe vizualnega menedžmenta kot navodilo za uporabo opreme

 

Naslednja slika prikazuje uporabo vizualnega menedžmenta v obliki oglasne table. Oglasna tabla je dober pripomoček za jutranje kratke sestanke, kjer se dogovori glede dnevnega plana, prioritetnih nalog, ozkih grl, in v skladu s tem razdeli delo med operaterje. Pomembno je, da je vsebina oglasne table vsaj mesečno osvežena. Na oglasni tabli je priporočljivo spremljati:

 • Spisek prisotnosti delavcev
 • Matriko usposobljenosti
 • Fotografije reklamiranih izdelkov
 • Oceno doseganja 5 S
 • Predlagane male koristne predloge
 • Pomembne kritične indikatorje uspeha (KPI-je):
  • Odstotek doseganja plana (dnevno, tedensko, mesečno)
  • OEE
   • Število in skupni čas zastojev
   • Količina izmeta
   • Povprečni čas takta
  • Število reklamacij
  • Število delovnih nesreč

Uporaba vizualnega menedžmenta v obliki komunikacijske table

 

Gregor Jus

Svetovalec, Energos d.o.o.

gregor.jus@ecg.si

 

Vir:

RICH, N., BATEMAN, N., ESAIN, A., MASSEY, L., SAMUEL, D. Lean Evolution: Lessons from the workplace. New York: Cambridge University Press, 2006.