Pri potisnem principu gre za proizvodnjo v velikih serijah, ki bazira na planiranem povpraševanju. Iz prvega delovnega mesta so proizvodi potisnjeni na drugega, od tam na tretjega in tako dalje, zato govorimo o potisnem principu. Pri vlečnem principu pa gre za proizvodnjo, kjer zaključne proizvodne operacije signalizirajo svoje potrebe predhodnim operacijam. Vlečna proizvodnja si prizadeva izločiti prekomerno proizvodnjo in je ena od treh osnovnih komponent JIT proizvodnega sistema.

Pri vlečni proizvodnji končna operacija informira predhodno o tem, kateri del ali material je potreben, v kakšni količini ter kdaj in kje se potrebuje. Nič torej ni izdelano na predhodnih operacijah, dokler končna operacija ne javi potrebe (Marchwinski in Shook, 2003).

Slika prikazuje potisni in vlečni sistem proizvodnje. Če primerjamo oba principa proizvodnje, opazimo, da v vlečnem sistemu ne potrebujemo več oddelkov za planiranje. Z uporabo kanban sistema je možno pretočni čas znižati iz meseca na nekaj dni, kar zelo poveča odzivnost proizvodnje. Sistem kanban timom v proizvodnih celicah daje tudi visoko stopnjo avtonomije in pomaga spremeniti mentaliteto v proizvodnji (Page, 2004).

 

Potisni in vlečni sistem (Hirano, 2009)

 

Prednosti vlečnega sistema proizvodnje so naslednje (Stewart, 2012):

  • odpravljene odvečne zaloge,
  • delovni nalogi so sproženi na procesu, ki je v neposredni bližini kupca,
  • sinhroniziran proizvodni proces,
  • izboljšana komunikacija med procesi,
  • jasnejša zahteva po visoki kakovosti in zanesljivosti procesa,
  • boljša učinkovitost opreme.

 

Gregor Jus

Svetovalec

E: gregor.jus@ecg.si

 

Vir:

HIRANO, H. JIT Implementation Manual: The Complete Guide to Just-in-Time Manufacturing (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press, 2009.

MARCHWINSKY, C., SHOOK, J. Lean Lexicon: A Graphical Glossary for Lean Thinkers: Fourth Edition. Cambridge: Lean Enterprise Institute, 2003.

PAGE, J. Implementing lean manufacturing techniques. Cincinnati: Hanser Gardner Publications, 2004.

STEWART, J. The Toyota Kaizen Continuum: A Practical Guide to Implementing Lean. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2012.