Preprosto, gibka proizvodnja omogoča podjetju večjo raznolikost izdelkov pri manjših stroških, v krajšem času in z manj delavci ter z višjo kakovostjo opravljenega dela in z manj škodljivimi posledicami za delavce.

Posledica uvajanja gibke proizvodnje   je spremenjen odnos poslovnih kupcev do izbire in upravljanja poslovanja z dobavitelji. Tržniki, ki se ukvarjajo z medorganizacijskim  trženjem, morajo spoznati te spremembe in se jim prilagoditi (Kotler).

Cilj gibke proizvodnje je zmnanjšati izgube na vseh področjih delovanja vključujoč odnose s strankami, razvoj izdelkov, oskrbovalne verige in management. Njen cilj je, da z  manj napora, nižjimi zalogami, krajšim razvojnim časom na manjšem prostoru postane podjetje visoko odzivno za potrebe odjemalcev, medtem ko brez težav proizvajalo proizvode najvišje kvalitete na najbolj učinkovit in ekonomičen način.

Gibka proizvodnja predstavlja koordiniran odgovor današnjemu visoko konkurenčnemu okolju. Veliko zaslug za razvoj gibke proizvodnje ima družba Toyota, japonski proizvajalec avtomobilov.

Katere rezultate lahko pričakujemo z uvedbo načel gibke proizvodnje?

 • Zmanjšanje ukvar za 20%.
 • Skrajšanje prodajnih dobavnih rokov za več kot 75%.
 • Izboljšanje točnosti dobav do 99+%.
 • Povečanje produktivnosti (prodaja na zaposlenega) med 15-35% na leto.
 • Zmanjšanje zalog (gibljivih sredstvev) za več kot 75%.

 

Kaj je potrebno pri implementaciji gibke proizvodnje?

Najprej in hkrati najpomembnejša je zaveza vodstva. Gibka proizvodnja mora postati ključni cilj podjetja. Potrebno je veliko trdega dela in potrpežljivosti, saj z implementacijo gibke proizvodnje v bistvu posegamo v organizacijsko kulturo.

Implementacija gibke proizvodnje v različnih podjetjih nikoli ne poteka na enak način. Pri njej lahko uporabljamo različna orodja in tehnike.

Orodja in tehnike gibke proizvodnje:

 • Red in čistoča (5S)
 • Nadzor procesa (Process Control)
 • Standardizacija
 • Visual Management
 • Aktivnosti manjših skupin (Small Groul Activities – SGA)
 • 7 Izgub (7 Wastes)
 • Orodja kot so: »5Why«, »Pareto«, »Ishikawa«, Spagett«,…
 • Hitre nastavitve (SMED – Single Minute Exchande of Die)
 • WSM (Value Stream Mapping)
 • TPM (Total Productive Maintanance)
 • Kanban

 

Gibko pomeni:

 • delati več z manj (manj časa, zalog, prostora, ljudi in sredstev),
 • pomeni hitro in pravilno v prvem poskusu,
 • zmanjševanje izgub.

 

7 IZGUB GIBKE PROIZVODNJE

Zmanjšanje izgub je najučinkovitejši način za povečanje donosnosti v proizvodnih podjetjih in distribuciji. Za zmanjšanje izgub  je pomembno natančno razumeti, kaj izgube so in kje nastajajo. Ne glede na to, kaj podjetje proizvaja, lahko v njem najdemo tipične izgube. Po večletnem preučevanja in zmanjševanja izgub, je Toyota opredelila spodaj navedene izgube.

 

 1. Prekomerna proizvodnja – proizvajati več, kot je potrebno oz. proizvajati prej, kot se potrebuje. Prekomerna proizvodnja je rezultat planskih (napovedanih) naročil in je razvidna v prekomernih zalogah.
 2. Transport – nepotrebni premiki med operacijami so brez doprinosa pri dodani vrednosti proizvodov. Transport je potrebno eliminirati in ne optimizirati.
 3. 3.   Premiki delavcev, strojev in transport (npr. zaradi nepravilne razporeditve strojev in orodij) so izgube. Potrebno je izboljšati operacije in ne avtomatizirati nepotrebne premike.
 4. Čakanje na proste stroje, orodje, informacije je potrebno ukiniti. Potrebno je povečati  učinkovitost delavcev in ne uporabe stroja.
 5. Izgube procesa – izmet, popravila, nadomestno proizvodnjo in nadziranje  je potrebno zmanjšati, kolikor se da. Vse operacije, ki ne prinašajo dodane vrednosti je potrebno ukiniti. Kjer je le mogoče, je potrebno operacije združevati.
 6. Zaloge – surovin, nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov negativno vplivajo na Cash-flow. Prekomerne zaloge zahtevajo dodatno ravnanje, prostor, ljudi in administrativna dela.
 7. Popravila – proizvajati proizvode z napako je čista izguba. Osredotočiti se je potrebno na preprečevanje pojava napak in ne  na iskanje in  odpravljanje napak.

 

Aleš Prikeržnik

ales@preblisk.net