Ugotovimo, katere človeške kompetence in veščine so potrebne za ustvarjanje priložnosti v prihodnosti. Gotovo so med njimi prilagodljivost, učljivost, privlačnost, izvirnost, še posebej pa kreativnost, inovativnost, motiviranost, odprtost za spremembe, neponovljiv osebni slog, ki okolju sporoča, kdo in kakšni smo.

Nase glejmo kot na podjetje s svojim poslanstvom, vizijo, vrednotami in cilji, kot na blagovno znamko in se zavedajmo, da imamo vpliv na druge samo preko lastnega delovanja in življenja.

Če želimo delati s polno močjo, moramo najprej skrbeti za razvoj naših osebnih potencialov, osebno moč, zdravo in zmogljivo telo, ki je naše osnovno sredstvo in zunanjo podobo, kot zunanjim izrazom naše notranjosti. Podjetja in posamezniki ne moremo biti uspešni, če se s seboj ne ukvarjamo. Čas, ki ga vložimo vase, se nam povrne z večjo produktivnostjo in ustvarjalnostjo, dobrim počutjem in lepim izgledom, investiramo v naložbo s stalnim donosom.

Blagovna znamka najprej zbudi asociacijo na neko korist, uporabno vrednost, spomni na določene lastnosti, poudarja vrednote, nakaže osebnost. V kolikor nam uspe oblikovati sebe kot blagovno znamko, imamo v javnosti višjo zaznano vrednost, naša javna podoba, usklajena z našimi osebnostnimi lastnostmi je zagotovilo, da bodo pričakovanja javnosti izpolnjena. S tem kapitalom je pot do uspeha krajša. Sodelovanje in srečanje z nami naj bo doživetje, ki zaznamuje vse prihodnje stike. Na ta način ustvarjamo lastno tržno vrednost, ki je seštevek vseh občutij, mnenj in izkušenj v stiku z nami in vedeti moramo, da smo prav vsi na trgu, se na nek način prodajamo.

 

Eko odnos do sebe

Naučiti se moramo, da smo pomembni sebi, da si postavljamo cilje, načrtno in aktivno upravljamo s svojim življenjem in telesom. Zavestno usmerjanje svojih aktivnosti v smeri osebnega razvoja, dobrega počutja, oblikovanja dobre samopodobe je izjemnega pomena za posameznikov razvoj in uspeh. Razviti moramo odgovoren „eko” odnos do sebe, postaviti sebe na prvo mesto in izkoristiti ta privilegij. Znana so dejstva, kako neustrezna skrb za sebe z zdravstvenega vidika močno vpliva na življenjsko in poslovno pot posameznika. Ustvarjalni in aktivni življenjski slog, ki pomeni harmonijo fizičnega telesa, razuma, čustev, ustvarjalnosti in duhovnosti prinaša spontanost, poudari videz in individualnost, daje smisel osebni biografiji in identiteti posameznika. Pridobivanje novih znanj in veščin je pri tem izjemnega pomena, ker so vir naše dodane vrednosti.

Dobro je nositi v sebi znanja za razumevanje dejstev, ki nam omogočajo bolje slediti zaznavam, kaj se dogaja v tem našem skrivnostnem telesu, ko nam sporoča, kaj potrebuje in česa ne. Če razumemo, kaj se dogaja, pa ne ukrepamo, nam ne primanjkuje znanja, ampak akcije, motiva. Motivacija za delo izhaja iz samopoznavanja in zadovoljstva ob spremembah, ki jih delo prinaša. Le zadovoljni ljudje smo lahko kreativni, uspešni in seveda lepi. Uživati v svojem telesu in svoji družbi pomeni najlepše razmerje in zvestobo do groba.

Ideal lepote je eden najpomembnejših. Že grški filozof Platon je v četrtem stoletju pred našim štetjem rekel, da ima vsak človek tri želje biti zdrav, postati bogat in biti lep. Največji problemi današnjega časa so po besedah dr.Vida Pečjaka psihologija ustvarjalnosti oz. inovativnosti, psihologija staranja oz. ohranjanja zdravja in lepote ter ekološka psihologija. Izjavi imata, ne glede na časovno distanco, veliko skupnega in nas usmerjata, da človekovo pojavnost pogledamo skozi prizmo lepote, ki sodi med osnovne potrebe. Ne moremo brez nje, kot ne moremo brez spanja. Da je zelo starodavna potreba, kaže kip Willendorfske Venere (najstarejša skulptura ženskega telesa, ki so jo našli v Avstriji okoli 20.000 let pr.n.št.) in Platonova izjava. Je biološka potreba, ki jo moramo zadovoljiti, če želimo postati človek. Generacije se že ukvarjajo z vprašanjem:

 

Kaj je lepota?

Lepota res leži v očeh opazovalca? So lepi ljudje le tisti z idealnimi merami? Kaj pa energija, inteligenca, ustvarjalnost, karizma, privlačnost, zdravje, sreča, urejenost?

Medicina pravi, da je lepota val, plimovanje transmiterjev v naših glavah, ki povzročijo občutek ugodja ob pogledu na lepo naravo, stavbo, na lepega človeka. Brezčasnost je ključna lastnost doživljanja lepega. Ko opazujemo človeka, ki je zagledal ali slišal nekaj lepega, vidimo, da potrebuje nekaj trenutkov, da se iz zamaknjenosti ob doživljanju lepote, vrne v čas in prostor.

Zakaj se vedno odzivamo na nekaj, kar je skladno, neka prijetna celota, nekaj, kar je preprosto lepo? Ker je lepota večno iskanje ravnovesja, je večplastno in harmonično delovanje posameznika, ima več obrazov in bolj kot so ti obrazi zliti v enega, lepši je. Posameznik na lastno lepoto v veliki meri lahko vpliva s svojim delovanjem.

Fizična lepota je po likovni teoriji popolna harmonija simetrije, kompozicije in proporcev. Temu bi lahko rekli tehnična lepota. Kanon je pravilo oziroma dogovor o idealnih sorazmerjih človeškega telesa. Telo odraslega človeka je mogoče razdeliti na osem enakih delov. Glava zavzema eno osmino višine telesa. Razdalja med prsti odročenih rok je enaka višini telesa. Sredina telesa je v višini kolkov, širina ramen in bokov 1,5 višine glave ter širina pasu 1 višina glave. Naše oko ljubi ta razmerja in s svojim delovanjem se jim skušamo približati. Pravilo osmih enakih delov ima seveda precej izjem, saj so naše postave zelo različne. Konstitucija telesa je delno genetsko pogojena, a jo lahko z življenjskih slogom v veliki meri spremenimo. Nekdo, ki je prej dajal pikničen (čokata, debelušna postava) videz, z redno vadbo lahko pridobi atletsko postavo.

Energija. Razpoloženje, tisti občutek, ki nas navdaja ob nekom, te vibracije, ki so glavna značilnost življenja, ali ni to lepota? Energija je sposobnost teles, da opravljajo delo. Telesa so sestavljena iz atomov, v katerih okoli jedra krožijo elektroni po vnaprej določenih orbitah ali energijskih ravneh in oddajajo vibracije. Vsak atom, celica, organ, misel, čustvo ima lastno energijo in vibracijo, pozitivno ali negativno. Vibracijo aktiviramo, če posvečamo pozornost nečemu 17 sekund, če ostajamo osredotočeni 68 sekund, ustvarimo vibracijsko stanje, misel postane prevladujoča, manifestira se v čustvih, energiji, privlačnosti. Zavestna sprememba vibracije, sprememba počutja je premišljeno vodenje, izbiranje misli k dobremu počutju.

V bližini drugega človeka čutimo energijo, ki je seštevek njegovih vibracij, oddajamo svojo in se privlačimo, predvsem tisti z isto frekvenco vibracij. Ko govorimo o energiji, moramo vedeti, da jo izražamo in razvijamo na več ravneh: od fizične energije, ko je naše telo v dobri fizični kondiciji in zadosti prehranjeno, do mentalne in duhovne energije, ki jo razvijamo predvsem s čuječnostjo, zavedanjem sebe. Več kot je kultivirane posamezne energije, več imamo razvite inteligence na posameznem področju. Torej več kot vadimo, bolj smo gibljivi, motorični, bolj koordinirani. Več zmoremo fizično, boljše je naše analitično in logično razmišljanje, več idej se utrne, bolj smo čustveno in socialno zreli. Razmislimo, kako radi smo v družbi nekoga, iz katerega prihaja veliko življenjske energije, ob katerem se nam vedno kaj zgodi in smo aktivni lahko tudi sami.

Inteligenca. Kot smo že napisali je lepota v inteligenci, ki je sicer sposobnost učenja in reševanja novih, zapletenih situacij, povezovanje na videz nepovezljivih dejstev. Uporabna vrednost inteligence v vsakodnevnem življenju se vsekakor kaže v iznajdljivosti in prilagodljivosti v vseh, tudi nepričakovanih okoliščinah. Verjetno ima privlačnost na tej osnovi edina doživljenjski rok trajanja. Pri tem je bistveno, da ne pozabimo na desno možgansko polovico, ki jo vznemirja eksprimentiranje ter sanjarjenje. S kreativnim pristopom izredno dopolnjujemo svojo inteligenco in genijalnost. Domišljija je vredna več od znanja, znamo si predstavljati nekaj, česar ni.

Kreativnost je ustvarjanje novih povezav, ki pa se lahko zgodijo le, če umu omogočamo prožno ter prilagodljivo delovanje. Če hočemo biti ustvarjalni si moramo izboriti čas samo zase, brez sestankov, telefonov. Odrešeni novega dotoka informacij se lahko sprehajamo sami po sebi, ustvarjamo nove misli in če imamo srečo, tudi nepričakovane genialne prebliske. Ustvarjalno mišljenje je v bistvu izražanje in razvijanje idej, ki so bile sprejete s prebliski intuitivnega vpogleda.

Več možnosti, da nas prešine ustvarjalna, inovativna ideja imamo tisti, ki ne hitimo le po vertikalni poti k rezultatom, pač pa s čim širšim pogledom hodimo po svetu. Če zagrizeno iščemo rešitev, dobesedno zadušimo svojo ustvarjalnost, ki je pomembno znamenje uravnoteženega človeka, je odličen motivator, vsakemu daje možnost, da se česa domisli, kar naredi življenje zanimivo in zabavno tudi drugim. Eden od NLP izrekov se glasi: Če se boste stvari vedno lotili na enak način, boste vedno dobili enak rezultat.

Pomembno: Leonardovo načelo radovednosti je ključno za razvoj ustvarjalnosti.

Karizma. Kako veličastna je lepota karizme občutimo, ko nas dobesedno potegne k nekomu, ki ima močno, strastno vizijo in jo podkrepi z dejanji. Tak človek je neizmerno lep s svojim žarom v očeh, s svojo pokončno držo in mirom, s katerim pripoveduje svojo resnico. Karizmatični ljudje se v prvi vrsti zavedajo sebe v vseh plasteh, so močno povezani s svojim telesom in znajo poslušati najbolj fina sporočila. Moč, ki jo v sebi nosi energija karizme, navadno izvira iz življenjskega poslanstva posameznika, samouresničevanja. Ljudje s karizmo najprej zapolnijo sebe in so v prvi vrsti osredotočeni na intenzivni notranji svet, ki ga nato usmerjajo tudi navzven.

Privlačnost. Spominjam se izjave človeka, živečega v turističnem kraju, da vidi veliko lepih ljudi, a malo privlačnih, zanimivih. Pri tem je bil izredno resen, celo otožen. Kaj je tisto, kar naredi človeka privlačnega in ga dvigne nad tehnično lepoto? Najbolj privlačni ljudje držijo glavo visoko in izžarevajo magnetizem, vero v sebe. Privlačnosti sta po mojem mnenju vsaj dve: osebna in spolna privlačnost. Osebna privlačnost nesporno izvira iz karizme, šarma, samozavesti, inteligence, nadarjenosti in izjemnosti pri izvajanju le-te, izvirnega humorja, skratka drugačnosti. Zanimivo je vprašanje, od kod izhaja spolna privlačnost, tista, ki traja in traja. Skrb za svoje telo, ljubezen do sebe, zanimanje za druge in empatičen odnos do drugih, so nesporno temelji spolne privlačnosti. Zakaj? Pomislimo, kdo premore ponosno, graciozno držo, lahkotno gibanje, mehkobo, eleganco, nežnost, vse kar nosi v sebi seks apel, željo po telesnem stiku in dotiku? Človek, ki se zaveda svojega in drugega telesa, mentalno in fizično!

Sreča. Je srečen človek lep? Neizmerno. Se vam zdi, da vsakodnevno srečujete veliko ljudi, ki jim sreča sije z obraza? Premalo. Sreča je trajno stanje velikega duševnega ugodja in je na lestvici čustvenih stanj uvrščena prav pod vrh najbolj zaželjenih.

Lestvica čustvenih stanj je uporabno orodje in naša naloga je, da se trudimo pomikati po čustveni lestvici navzgor, vsako naslednje čustvo mora biti boljše od prejšnjega in smer lahko določimo le, če se zavedamo svojega počutja.

Lestvica čustvenih stanj (povzeto po knjigi Prosite, dano vam je; Ester & Jerry Hicks):

1. veselje/radost/svoboda/cenjenje 12. razočaranje
2. strast 13. dvom/nemoč
3. entuziazem/vnema/sreča 14. skrb
4. pozitivna pričakovanja in prepričanja 15. graja
5. optimizem 16. odvračanje/malodušje
6. upanje 17. jeza
7. zadovoljstvo 18. maščevanje
8. dolgčas 19. sovraštvo/bes
9. pesimizem 20. ljubosumje/zavist
10. frustriranost/nestrpnost 21. negotovost/krivda
11. premaganost/povoženost 22. strah/žalovanje/žalost/obup/nemoč

 

Sreča za večino ljudi ni odvisna od tega, kar imamo, temveč od tega, kar smo. Sreča, veselje in radost ne nastanejo zaradi zunanjih dogodkov, vse to je notranje stanje, ki ga ne moremo kupiti, tudi če imamo ogromno denarja. Ponuditi sebi in drugim najboljše dele sebe, to je sreča. Meni najbližja definicija sreče je misel Mahathma Gandhi, da je sreča skladnost naših misli, besed in dejanj. Kolikokrat pomislimo, mogoče celo izgovorimo željo, pa je ne uresničimo. Mislimo eno, delamo drugo. Če so misli namenjene človeku, pa mu tega ne povemu, niti z dejanji ne pokažemo, zamujamo priložnost, da osrečimo sebe in njega. Ostajamo opeharjeni za čustva sreče, harmonije misli, besed in dejanj.

 

Pomembno: Vizualizirajte situacijo v kateri se zelo dobro počutite ali bi v njen uživali, vztrajajte pri tem početju vsaj 17 sekund in začeli se boste premikati po čustveni lestvici navzgor.

 

Pripravila: Alenka Zdešar, univ.dipl. ekon.

Vodja centra Galerija življenja in direktor podjetja Plima donosov d.o.o.

 

E: zdesar@galerija-zivljenja.si

W: www.galerija-zivljenja.si

 

Naslednjič pa več o zdravju, gibanju in lastni podobi.