Author: Alenka Zdešar

STAROST Z LETI NIMA VELIKO OPRAVITI

Starost z leti nima veliko opraviti Razmišljanje o sebi se skoraj vedno začne pri telesu, s pogledom v ogledalo. Telo je najbolj stvaren in konkreten del človekove pojavnosti. Proces opazovanja velikokrat vzbudi željo po spremembi, vodi v prepoznavanje stanj v telesu, ki jih povzročajo neustrezno zadovoljene vsakodnevne potrebe. Težnja po izboljševanju samopodobe je prisotna v vsakem od nas in ima izjemno močan vpliv na kakovost našega celotnega življenja, zagotavlja nam občutek pomembnosti samemu sebi. Telesna samopodoba je naša predstava in pojmovanje fizičnih sposobnosti in videza našega telesa. Vsak človek bi moral razviti tisti čudoviti občutek, ko preizkuša in premika...

Read More

POSLOVNA ANALITIKA – VELIKO VEČ KOT LE ANALIZIRANJE PODATKOV

Organizacije imajo pri optimizaciji svojega poslovanja s ciljem večje učinkovitosti in uspešnosti dve veliki področji rezerv in potencialov. Prvo je povezano z besedo POVEZOVANJE, ki se nanaša tako na tesnejše povezovanje s kupci, kot tudi na aktivnejše sodelovanje vseh poslovnih funkcij in poslovnih enot. Drugo je povezano s CELOSTNIM in GLOBINSKIM REŠEVANJEM poslovnih problemov, ki vključuje odpravo vzrokov in ne le posledic  slabosti poslovanja. Navedene ključne besede najdemo tudi med temelj IIBA poslovne analitike, katere prihodnost aktivno soustvarja tudi slovenska podružnica te mednarodne neprofitne organizacije.   Kaj NI poslovna analitika IIBA Poslovna analitika uporablja poslovne analize zgolj kot pripomoček...

Read More

BODIMO USPEŠNI, USTVARJALNI, OPAZNI, ZAŽELJENI, BODIMO BLAGOVNA ZNAMKA (2. DEL)

Zdravje. Je človek, ki izžareva zdravje, dobro počutje, optimizem, pozitivno naravnanost, življenjsko moč, lep? Je privlačen? Zelo. Zdravje je stanje telesnega in duševnega dobrega počutja. Zdravo življenje je ena od mogočnih dobrin, ki imajo izjemno moč, ena od pomembnih vrednot današnjega časa, pomeni pametno ravnanje in zavedanje, da brez zdravja ne bomo dosegli zastavljenih ciljev. Pomembno je polno živeti in uživati čim več trenutkov našega življenja, nenehno izboljševati kakovost življenja.  Sodobni človek bi moral bolj inteligentno uporabljati svoje telo, saj je zapletena naprava, ki zahteva redno oskrbovanje, da lahko dobro dela in pri rojstvu ne dobi navodil za uporabo....

Read More

BODIMO USPEŠNI, USTVARJALNI, OPAZNI, ZAŽELJENI, BODIMO BLAGOVNA ZNAMKA (1. DEL)

Ugotovimo, katere človeške kompetence in veščine so potrebne za ustvarjanje priložnosti v prihodnosti. Gotovo so med njimi prilagodljivost, učljivost, privlačnost, izvirnost, še posebej pa kreativnost, inovativnost, motiviranost, odprtost za spremembe, neponovljiv osebni slog, ki okolju sporoča, kdo in kakšni smo. Nase glejmo kot na podjetje s svojim poslanstvom, vizijo, vrednotami in cilji, kot na blagovno znamko in se zavedajmo, da imamo vpliv na druge samo preko lastnega delovanja in življenja. Če želimo delati s polno močjo, moramo najprej skrbeti za razvoj naših osebnih potencialov, osebno moč, zdravo in zmogljivo telo, ki je naše osnovno sredstvo in zunanjo podobo, kot...

Read More