Proizvodna celica je skupina zaporednih operacij, kjer obdelava proizvoda poteka v kontinuiranem toku. Pogosta je proizvodna celica v obliki črke U, ker minimizira razdaljo hoje med delovnimi mesti, in operaterjem dopušča različne kombinacije delovnih nalog. V vitki proizvodnji je to še posebej pomembno, saj se število operaterjev spreminja, v skladu z dinamiko povpraševanja (Marchwinski in Shook, 2003).

Bistvo U proizvodne celice je v tem, da sta prvo in zadnje delovno mesto celice locirana skupaj. Tako lahko obe delovni mesti oskrbuje en delavec. Vmesne zaloge postanejo konstantne, zato postanejo neuravnotežene operacije vidne, kar vzpodbudi izboljšave procesa (Monden, 1994).

Klasična in celična proizvodnja (Practical  Programme  of  Revolution  in  Factories  and  Other  Organisations, 2000)

 

Celična proizvodnja omogoča:

  • izločitev nepotrebega transporta proizvoda,
  • fleksibilnost proizvodnje in zaposlenih in
  • proizvodnjo z nižjimi stroški.

Proizvodna celica ima v primerjavi s klasično proizvodnjo še naslednje prednosti (Santos, Wysk in Torres, 2006):

  • potrebuje manj delavcev,
  • vmesne zaloge so manjše,
  • odgovornost za kakovost proizvoda je jasno določena,
  • omogoča proizvodnjo v manjših serijah,
  • krajši pretočni čas.

Postavitev opreme je področje, na katerem so Japonci dosegli večjo učinkovitost kot drugi. Japonski proizvajalci običajno uporabljajo manjšo, univerzalno opremo, ki je cenejša, lažja za vzdrževanje, lažje pa jo je tudi uskupiniti v celice. Univerzalnost opreme zagotavlja relativno dobro fleksibilnost, uskupinjenje v celice pa prinese prednosti učinkovitega pretoka (Ferjančič, 2011).

Bistvo U proizvodnih celic je, da so sposobne dosegati večje izkoristke operaterjev, kar pomeni, da je za izvedbo nekega proizvoda potrebno manj človeškega dela. Pri celični proizvodnji so zapravljanja zaradi nepotrebnih gibov minimalna, saj so stroji nameščeni drug zraven drugega. Delovna mesta so stoječa. Delo operaterjev poteka vedno znotraj U proizvodne celice, saj tako lažje dosežejo posamezno delovno mesto (Hirano, 2009).

 

Gregor Jus

Svetovalec

E: gregor.jus@ecg.si

Energos d.o.o.

 

Viri:

DELOITTE & TOUCHE. Practical  Programme  of  Revolution  in  Factories  and  Other  Organisations. Ljubljana: Deloitte&Touche, 2000.

FERJANČIČ, I. Uvajanje vitke proizvodnje v konkretnem podjetju s ciljem izboljšanja poslovanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2011.

HIRANO, H. JIT Implementation Manual: The Complete Guide to Just-in-Time Manufacturing (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press, 2009.

MARCHWINSKY, C., SHOOK, J. Lean Lexicon: A Graphical Glossary for Lean Thinkers: Fourth Edition. Cambridge: Lean Enterprise Institute, 2003.

MONDEN, Y. Toyota Production System: An Integrated Approach to Just-In-Time. London: Chapman & Hall, 1994

SANTOS, J., WYSK, R. A., TORRES, J. M. Improving Production with Lean Thinking. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.