PDCA krog je integralni del menedžmenta procesa in je oblikovan tako, da je uporaben kot dinamični model, saj en krog predstavlja en celoten korak izboljšanja.

PDCA krog uporabljamo za koordiniranje aktivnosti nenehnih izboljšav. Poudarja, da se morajo programi izboljšav začeti s previdnim planiranjem, da morajo sprožiti učinkovite aktivnosti, in se morajo spet prestaviti na previdno planiranje v kontinuiranem ciklu. Demingov krog kakovosti se nikoli ne konča. Gre za strategijo, s katero so dosegljive občutne izboljšave v varnosti, kakovosti, stroških in ostalih ciljih podjetja.

Dokončanje enega kroga se nadaljuje z začetkom naslednjega. PDCA krog je sestavljen iz štirih zaporednih korakov ali faz:

  • Načrtuj – analiziranje, kaj je treba izboljšati z upoštevanjem področij, ki imajo možnosti za spremembe. Odločanje o tem, kaj je treba spremeniti.
  • Naredi – izvajanje sprememb, ki so določene v Načrtuj koraku.
  • Preveri – nadzorovanje in merjenje procesov in proizvodov v skladu s spremembami, narejenimi v prejšnjih korakih in v skladu s cilji in zahtevami za proizvode. Poročanje o rezultatih.
  • Ukrepaj – prilagoditev ali reakcija na spremembe ali znova zagnati PDCA krog. Držanje izboljšav v teku.

 

V osrednjem postopku se rezultati dejavnosti primerjajo s ciljem ali nastavitveno točko. Razlika med obema vrednostima se potem vzame za popravne ukrepe, če ta razlika postaja prevelika. Ponavljajoča se in nepretrgana narava stalnih izboljšav sledi tej običajni definiciji upravljanja in je predstavljena s PDCA krogom (načrtuj-naredi preveri-ukrepaj). Slika 1 prikazuje PDCA krog.

 

Slika 1: Krog PDCA

 

Uporaba kroga PDCA se je pokazala bolj učinkovita kot uporaba postopka »naredi prav prvič«. Uporaba kroga PDCA pomeni nenehno iskanje učinkovitejših metod izboljšanja. PDCA je učinkovit na obeh področjih: pri opravljanju dela in vodenju programa. Omogoča dva tipa popravnih ukrepov – začasne in trajne.

Začasni ukrep se doseže kot rezultat praktične obravnave in poprave napake. Po drugi strani pa trajni popravni ukrep sestoji iz raziskave in odprave glavnega vzroka – cilj je vzdrževanje tako izboljšanega postopka.

 

Vidiki kroga PDCA, ki so uporabljeni za njegove notranje postopke zagotavljanja kakovosti:

–   Kaj bomo poskusili izpolniti?

–   Kako bomo vedeli, da je sprememba izboljšanje?

–   Katere spremembe lahko naredimo za izboljšanje?

 

PDCA je več kakor samo orodje; je zasnova stalnega izboljšanja postopkov (slika 2), ki je vgrajena v kulturo organizacije (podjetja). Najpomembnejši vidik PDCA leži v fazi ukrepaj po izpolnitvi projekta, ko celotni krog ponovno zaženemo za naslednje izboljšanje.

 

Slika 2: Krog PDCA v procesu stalnih izboljšav

 

Na sliki 3 so prikazana osnovna orodja kakovosti, ki se uporabljajo znotraj posamezne faze PDCA kroga. Večina orodij je uporabnih v fazah Načrtuj in Preveri, v fazi Ukrepaj zgolj dve orodji, v fazi Naredi pa orodja kakovosti niso aktualna.

 

Slika 3: Krog PDCA v povezavi z orodji kakovosti (7QC)

 

Gregor Jus

Svetovalec

E: gregor.jus@ecg.si

 

Vir:

Soković, M., Jovanović J., Krivokapić Z., Vujović A.: Basic Quality Tools in Continuous

Improvement Process, Journal of Mech. Eng., Vol. 55, No. 5, 2009, str. 4.

Soković, M., Pavletić D.: Izboljšanje kakovosti – krog PDCA v primerjavi z DMAIC in DFSS,

Journal of Mech. Eng., Vol. 53, No. 6, 2007, str. 370.