Na kratko:

VSM analiza je odlično orodje za vizualni prikaz toka materiala, informacij in notranjih rezerv v podjetju. Vizualni prikaz tlorisa vaše proizvodnje (lahko tudi celotne oskrbne verige, od dobavitelja do kupca) vam da hiter in jasen vpogled nad dogajanjem v vašem podjetju. Na tej podlagi zlahka lociramo ozka grla in analiziramo najboljše rešitve za odpravo le-teh.

 

Analiza toka vrednosti (VSM analiza) grafično prikaže vaš celoten proizvodni proces od dobavitelja do kupca.

V prvi fazi gre za posnetek obstoječega stanja toka vrednosti (JE-stanje) za določen proizvod.

V naslednji fazi se dodajajo na diagram vsi problemi, ki preprečujejo izboljšanje stanja. Fokusiranje na njih predstavlja projekte ključnih sprememb v podjetju.

Naslednja aktivnost, ki vključuje te diagrame, je projekcija prihodnjega stanja in idealnega proizvodnega procesa (NAJ-stanje). Ta aktivnost se začne z razumevanjem stopnje povpraševanja kupca po obravnavanem proizvodu podjetja. Torej izhajamo iz prodajnega potenciala, koliko smo sposobni prodati in koliko je trg sposoben absorbirati. Naslednje vprašanje je, ali lahko podjetje zagotovi tekočo odpremo gotovih proizvodov, ali je potrebno skladiščenje. Potem se pomikamo nazaj proti toku vrednosti in iščemo točke, kjer bi bila primerna uvedba t.i. supermarketa (oz. t.i. kanban) in kateri procesi predstavljajo ozka grla.

Podatke za analizo zbiramo neposredno v proizvodnji, kjer beležimo zaloge vhodnih materialov, zaloge nedokončane proizvodnje, zaloge končnih proizvodov in pretočne čase.

Procese, ki nam predstavljajo ozka grla rangiramo po pomembnosti in jim določimo prioriteto obravnavanja. Ko odpravimo eno ozko grlo, se nam pojavi novo. Gre za proces nenehnih izboljšav (kaizen). V začetku, ko rešujemo ključna ozka grla v neurejenem sistemu, gre za velike prihranke in relativno male vložke. Ko postavimo sistem na višji nivo, so potrebni vedno večji vložki za relativno majhne prihranke (Paretovo pravilo 80:20).

Pomemben podatek, ki nam ga da VSM analiza, je pretočni čas izdelka/naročila. Dobimo ga, če seštejemo vse čase obdelave in čase izdelka v zalogi (glej sliko). V našem primeru je pretočni čas = 65 dni.

Naslednji pomemben podatek, ki ga dobimo iz VSM je delež dodajanja vrednosti. Pove nam delež časa dodajanja vrednosti (spreminjanje materiala v izdelek) glede na celotni pretočni čas. V našem primeru je delež dodajanja vrednosti = 16 min / 65 dni = 0,00017 ali 0,017 %. V dobrih podjetjih je ta delež od 1 % – 5 %, odvisno od branže. V Toyoti npr. pa je delež dodajanja vrednosti okoli 20 %.

Ko prvič vidimo izračun tega deleža, smo zagotovo šokirani, da je dodajanja vrednosti v podjetjih tako malo. Če je delež 1 %, to pomeni, da je s strani kupca plačan zgolj ta čas, in da od tega 1 % živi celo podjetje in celo ustvarja dobiček. Iz tega sledi, da so notranje rezerve v podjetjih vedno prisotne in dobra podjetja imajo oddelke, ki se ukvarjajo s sistematičnim zmanjševanjem teh rezerv. Veliki dobitki na pretočnem času so možni predvsem z ureditvijo notranje logistike in medfaznih zalog. Če npr. skrajšamo pretočni čas na polovico, smo s tem za 2 krat povečali pretočnost in za 2 krat povečali prodajo, ob predpostavki, da prodamo vse kar proizvedemo.

VSM analiza je torej odlično orodje za vizualni prikaz toka vrednosti in predvsem notranjih rezerv v podjetju. Proizvodnim tehnologom, ki se dnevno ukvarjajo z dvigom produktivnosti, z iskanjem notranjih rezerv pri zalogah, procesih in pretočnih časih predstavlja pomemben pripomoček.

VSM analiza omogoča:

  • vizualizacijo celotnega toka materiala in informacij,
  • vizualizacijo komunikacije med proizvodnimi operacijami,
  • prikaz problematičnih področij in izvorov zapravljanj,
  • lociranje ozkih grl in zalog,
  • zaznavo potencialnih problemov glede varnosti in opreme,
  • razvoj skupnega jezika za vse zaposlene v proizvodnji,
  • dnevni vpogled v uspešnost poslovanja podjetja.

 

Pripravil:

Gregor Jus

Svetovalec, Energos d.o.o.

E: gregor.jus@energos-svetovanje.si

https://ecg.si/gregor-jus/

 

VIRI:

http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/section-of-the-value-stream-map

RICH, N., BATEMAN, N., ESAIN, A., MASSEY, L., SAMUEL, D. Lean Evolution: Lessons from the workplace. New York: Cambridge University Press, 2006.

TAPPING, D., LUYSTER, T., SHUKER, T. Value Stream Management: Eight Steps to Planning, Mapping and Sustaining Lean Improvements. New York: Productivity Press, 2002