Glajenje proizvodnje pomeni enakomerno razporeditev količine in vrste proizvodnje. Namesto izdelave proizvodov A zjutraj in proizvodov B popoldne, gre pri glajenju proizvodnje za izmenjavo malih serij obeh proizvodov.

Glajenje proizvodnje minimizira nihanje količine proizvodnje. Cilj glajene proizvodnje je vsak dan izdelati enako količino proizvodov.

Slika 1 prikazuje obremenitev delovnih sredstev in operaterjev pri tradicionalni in glajeni proizvodnji.

 

Slika 1: Obremenitev delovnih sredstev in operaterjev pri tradicionalni in glajeni proizvodnji

           

Glajenje proizvodnje omogoča učinkovito zadovoljevanje potreb kupca in umik iz serijske proizvodnje. Hkrati minimizira zaloge, stroške kapitala, dela in pretočni čas celotnega toka vrednosti.

Vzemimo primer podjetja, ki izdeluje kratke majice (slika 2). Podjetje izdeluje štiri modele majic A, B, C in D. Tedensko povpraševanje po majicah je pet kosov modela A, trije B, dva C in dva D. Masovni proizvajalec, ki išče ekonomije obsega in želi minimizirati menjave med serijami proizvodov, bi verjetno izdelal proizvode v vrstnem redu AAAAABBBCCDD.

Vitko podjetje, ki se zaveda prednosti glajene proizvodnje, bi proizvajalo v vrstnem redu AABCDAABCDAB. Na ta način bi bili prisiljeni skrajšati čase menjav orodij. Vrstni red izdelave majic se prilagaja glede na spremembe naročil.

 

Slika 2: Glajenje proizvodnje

 

Orodje, ki se uporablja za glajenje proizvodnje z razdelitvijo kanban kartic v stalnih intervalih se imenuje »heijunka škatla« (slika 3).

Slika 3: »Heijunka škatla«

 

Vrstice predstavljajo tipe proizvodov, stolpci pa časovne intervale pobiranja prevzemnih kanban kartic. Interval pobiranja kanban kartic je 20 minut. V tem časovnem intervalu poteka oskrbovanje proizvodnje z materialom. Čas takta za izdelavo proizvoda A je 20 minut in v predalu je ena kanban kartica. Čas takta proizvoda B je 10 minut, zato sta v predalu dve kanban kartici. Proizvod C ima čas takta 40 minut, zato je kanban kartica v vsakem drugem predalu. Proizvoda D in E si delita proizvodni proces, ki porabi za izdelavo serije 20 minut. Razmerje povpraševanja po proizvodih D in E je 2:1, zato je kanban za proizvod D v prvih dveh intervalih izmene in kanban za proizvod E v tretjem, in tako dalje v istem zaporedju. Kot prikazuje slika, »heijunka škatla« stalno uravnava povpraševanje s pomočjo kratkih časovnih intervalov in izvajanjem mešane proizvodnje.

Toyota navaja štiri glavne prednosti glajene proizvodnje:

  • fleksibilnost proizvodnje, ki podjetju omogoča izdelavo zahtevanih proizvodov v dogovorjenem roku; posledično se s tem v podjetju zmanjšajo zaloge in z njimi povezane težave,
  • zmanjšano tveganje za neprodane proizvode; ker podjetje proizvaja le proizvode, ki jih je kupec naročil v določenem obdobju, je tveganje za zalogo neprodanih proizvodov majhno,
  • enakomerno obremenitev operaterjev in opreme na končnih montažnih linijah,
  • enakomerno obremenitev dobaviteljev in oddelkov dobave sestavnih delov na montažne linije.

 

Gregor Jus

Svetovalec

E: gregor.jus@ecg.si

 

Viri:

DENNIS P. Lean Production Simplified: A Plain Language Guide to the World’s Most Powerful production System. New York, Productivity Press, 2002.

MONDEN, Y. Toyota Production System: An Integrated Approach to Just-In-Time. London: Chapman & Hall, 1994.

FERJANČIČ, I. Uvajanje vitke proizvodnje v konkretnem podjetju s ciljem izboljšanja poslovanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2011.

MARCHWINSKY, C., SHOOK, J. Lean Lexicon: A Graphical Glossary for Lean Thinkers: Fourth Edition. Cambridge: Lean Enterprise Institute, 2003.

LIKER, J. K. The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer. New York: McGraw-Hill, 2004.