Vodim večje število zaposlenih in velikokrat se mi zgodi, da zaposleni ne razumenjo točno kaj  pričakujem od njih. Kaj lahko storim, da me bodo bolje razumeli?

Velikokrat smo nejevoljni, ko zaposleni česa, kar smo naročili, ne naredijo dovolj hitro ali nastane pri delu veliko napak.  Verjetno se niti zavedamo ne, da je krivec za to lahko tudi nejasno posredovanje informacij. Kar se nam zdi razumljivo, je za nekoga drugega lahko nejasno.

Da bi se izognili tem situacijam moramo informacije podajati jasno. Da boste informacijo podali jasno, ne sme vsebovati nepomembnih detaljev, povejte le njeno Bistvo. Podajajte jo v Razumljivem jeziku , jezik naj bo prilagojen poslušalcem.  Podajajte jo v logičnem zaporedju, zato imejte Urejene misli. Da si bodo poslušalci ustvarili lažjo predstavo o informaciji uporabljajte  Slike, primere, ki pojasnujejo informacijo in različna ponazorila. Na koncu podajanja naredite Izvleček – povzetek , ki naj vsebuje najpomembnejše dele informacije.

S takim načinom podajanja informacij se boste izognili nesporazumom. Zaposlenim boste omogočili, da bodo informacijo razumeli, s tem se zmanjša stres, ki lahko nastane zaradi nejasnosti. Komunikacija bo bolj jasna, delo bo potekalo bolj tekoče in uspešno. S tem boste dosegli tudi boljše vodstvene sposobnosti.

 

Matjaž Košir

matjaz.kosir@energos-svetovanje.si

matjaz.kosir@psiho-terapevt.si

www.psiho-terapevt.si