Če primerjamo vaše podjetje z našim telesom… Le če smo atletske postave, lahko veljamo za vitke. Če nismo vitki, smo počasnejši, vedno nenavadno utrujeni, primanjkuje nam energije. Je vaše podjetje atletsko? Bolj “astenično” ((pre)suho) ali bolj “piknično” ((pre)debelo)?

Vsako podjetje naj bi imelo naravni interes, da želi (p)ostati vitko. Če podjetje ni vitko, je najmanj:

 • počasno pri operativnem izvajanju,
 • nerodno do strank,
 • nagnjeno k neenakomernemu ritmu dela (počivanje (pavza) vs. hitenje (ruker)),
 • vedno nepripravljeno na spremembe,
 • nekoordinirano in brez timskega esprija, ki daje rezultate,
 • finančno šibko.

 

Ni lahko uspešno teči maratona, kar je temelj za dolgoročno uspešno poslovanje, če na to vaše podjetje ni psihično pripravljeno in v dobri fizični kondiciji.

Si predstavljate, da bi podjetje bilo sposobno vedno delati le tisto, kar je potrebno (kaj?), ko je potrebno (kdaj?) in v količini, ki je potrebna (koliko?). Kako torej doseči ideal vitkega podjetja? Priporočilo lahko gre v smeri, da naj managerje pri vitki preobrazbi organizacije vodijo štiri temeljna poslovna izhodišča:

 1. Namen: Katere probleme kupcev/odjemalcev bo podjetje uspešno reševalo, da bo pri tem s polnim zagonom in fokusirano izpolnjevalo svoje dejansko poslanstvo? Kaj hoče in potrebuje podjetje, da bo pri reševanju problema kupcev/odjemalcev uspešno? Napačno bi se bilo vprašati, kaj hočem jaz kot podjetnik, manager ali lastnik. Ter domnevati, da je po enem uspešnem poskusu in rezultatih, zadeva v zvezi z vitkim podjetjem končana. 
 2. Proces: Kako bo podjetje ugotovilo, kateri od glavnih “tokov/potekov vrednosti” (value stream) so dragoceni/koristni, uporabljivi/zmogljivi, razpoložljivi, ustrezni, fleksibilni? Kako te procese, korake, faze in naloge povezati v enakomeren tok/ritem?
 3. Ljudje: Kako naj organizacija zagotovi, da bo imel vsak od pomembnih procesov odgovornega in/ali skrbnika, ki bo vrednotil ta način delovanja (potek vrednosti od proizvajalca h kupcu) glede na namen in vitke procese ter živel za proces izpopolnjevanja?
 4. Kultura (predvsem obvladovanje sporov in konfliktov): Kako naj kultura vitkega podjetja “dobi domovinsko pravico” in pri tem ne ovira nastajanja diskontinuiranih/revolucionarnih inovacij na ravni produkta, storitve, procesa, poslovnega modela in/ali upravljanja? Kako spodbujati, ustvarjati in vzdrževati vitko korporativno kulturo, kjer se tekoče odvija process nenehnih izboljšav?

 

Pri ustvarjanju vitkega podjetja ne gre za ekstremno zniževanje stroškov z željo, da bi kratkotočno ustvarili “lean mean money making machine” (nerodno prevedena pa bi ta fraza zvenela nekako takole: “vitek skop stroj, ki dela denar”).

Temveč naj uvajanje vitkega podjetja poteka po načelu: Aut viam inveniam aut faciam (Našel bom pot ali pa jo naredil!), ki odklanja pometanje problemov pod preprogo in vse – tudi organizacijske svete krave – postavlja pod vprašaj. Četudi so vam vaši vrli “pod-managerji” že 1000 krat rekli: “Nikoli ne bomo atletsko vitki, saj tega, kar delamo, ni mogoče narediti hitreje, ceneje, bolje!”; je naloga managerja, da ta negativni tok misli preobrne, vsekakor pa, da vzdržuje pozitivni odnos do problemov in njihovih rešitev.

Skratka, kakšne so značilnosti vitkega podjetja:

 • hitro (znižuje lead time etc.), obvladuje stroške in kvaliteto,
 • močno in vzdržljivo,
 • agilno in dobro koordinirano,
 • odprto za spremembe (organizacijska kultura), 
 • spodbuja ustvarjanje rezultatov v okviru timskega dela,
 • sposobno videti celoten posel in ne le dele,
 • povečuje vrednost pomembnemu delu, še bolj pa zmanjšuje izgube pri delu,  
 • lukrativno in
 • zmagovalno.

 

Nadaljevanje prihodnjič.

 

Dobran Juričan

 

Za izhodišče je bila uporabljena naslednja literatura:

Womack, Jones, Lean Thinking

Hofstetter, Xtreme Lean Consulting