Sedem orodij vodenja kakovosti je v pomoč menedžerjem, ki želijo izboljšati proces vodenja in planiranja. Orodja so bila razvita na Japonskem in postala poznana širom sveta preko Yoshinobu Nayati, Toru Eiga, Ryoji Futami and Hiroyuki Miyagawa in njihove knjige »Sedem novih orodij kakovosti za menedžerje in zaposlene.« To so naslednja orodja:

–   Diagram povezanosti,

–   Diagram medsebojnih odnosov,

–   Drevesni diagram,

–   Matrika prednosti,

–   Matrika odgovornosti,

–   Karta odločitev,

–   Mrežni diagram.

 

Slika 1: Povezava med osnovnimi orodji vodenja kakovosti

 

Povezava med orodji je vidna na sliki 1. Z Diagramom povezanosti in Diagramom medsebojnih odnosov razvrstimo podatke v logične skupine in pojasnimo povezave med njimi. Iz teh dveh diagramov sledi povezava v Drevesni diagram, ki cilje razčleni na manjše specifične akcije. Preko Matrike prednosti nadalje ovrednotimo podatke, glede na različne kriterije. Z Matriko odgovornosti primerjamo različne karakteristike podatkov. Z razčlenjenimi in ovrednotenimi podatki lahko preko Karte odločitev planiramo kompleksnejše procese. Z Mrežnim diagramom dopolnimo planiranje več aktivnosti, ki so časovno med seboj povezane.

Povezava med orodji vodenja kakovosti (7QM) in osnovnimi orodji kakovosti (7QC) je prikazana na sliki 2. Orodja kakovosti obravnavajo numerične podatke, orodja za vodenje kakovosti obravnavajo ustne podatke. Pri 7QC se problem opredeli po zbiranju numeričnih podatkov, pri 7QM pred tem. Pri 7QC gre za analitičen pristop, pri 7QM gre za ustvarjanje idej, oblikovanje planov. 7QC in 7QM se združita v organiziranju podatkov, kar je osnova za oblikovanje informacij.

Za razliko od 7 osnovnih orodij kakovosti (7QC), ki so osnova za korektivne ukrepe, 7 orodij vodenja kakovosti (7QM) omogoča proaktivno izboljšanje kakovosti.

Slika 2: Povezava med 7QC in 7QM

 

Gregor Jus

Svetovalec

E: gregor.jus@ecg.si

 

VIR:

Soković, M.: 7 orodij za vodenje kakovosti, Fakulteta za strojništvo, zapiski predavanj, Ljubljana, 2013.

QM.Partner: Sedem orodij vodenja kakovosti (7QM), dostopno na:

http://qm-partner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=247,