NEIZPROSNOST POHLEPA

 

1.   Pravkar ste zaključili svojo prvo knjigo Neizprosnost pohlepa. Kaj je po vašem mnenju pravi razlog za nastanek zadnje gospodarske krize?

Da, pravkar sem izdala svojo prvo knjigo z naslovom Neizprosnost pohlepa. Nastala je kot krajša različica magistrskega dela Globalna finančna kriza – kriza vrednot sodobne družbe. Gradivo za magistrsko delo sem zbirala eno leto, saj je bila finančna kriza v lanskem letu na vrhuncu, njene lovke pa so segale globoko v realni sektor, kjer se je  svetovno gospodarstvo znašlo v spirali upada naročil in zniževanju bruto družbenega proizvoda več kvartalov zaporedoma,  kreditnem krču,  brezposelnosti in pričakovani deflaciji. Teza, ki sem si jo postavila, je bilo vprašanje,  ali je povod za globalno finančno krizo kriza vrednot. Ali so vrednote v krizi, ali smo dejansko v krizi ljudje, kot posamezniki, ki vplivamo s tem, kakršni smo, na to, kar se dogaja  na lokalni in globalni ravni.

Ocenjujem, da je razlog za krizo odsotnost občutka, kdaj ima človek nečesa dovolj.  V času no -limit  informacijske tehnologije in inovacij, kjer se transakcije izvajajo v delčku sekunde in so na razpolago instant  (op.p. beri izvedeni) naložbeni produkti,  kjer živimo  v nekem navideznem, virtualnem  finančnem svetu, je hlastanje za dosego blaginje, ki se sicer ponuja na vsakem koraku, a je hkrati  zelo zmuzljiva, postalo edini motiv za zadovoljitev človeka. Blaginja pomeni  imeti denar, denar pomeni moč, moč pomeni privilegij izbrancev oblikovati svet po njihovih kriterijih, imeti vpliv, biti vsemogočen. 

Ob tem lahko moje besede najlepše ponazorim z mislijo  Dalajlame, ki je v knjigi Etika za  novo tisočletje zapisal: “Vendar pa človeka kopičenje predmetov ne more trajno zadovoljiti. Ljudje si povsod prizadevajo izboljšati svoje življenje z vsemi mogočimi sredstvi, a so kljub temu, zlasti prebivalci gospodarsko razvitih držav, navkljub vsej njihovi industriji, v nekaterih pogledih manj zadovoljni, manj srečni. Kar zadeva bogate, jih le malo ve, kako inteligentno uporabiti svoje bogastvo. Tako so obsedeni  z idejo, da bi imeli še več, da to postane edina vsebina njihovega življenja in v tej zatopljenosti izgubijo sanje o sreči, ki naj bi jo bogastvo omogočilo. Zato so nenehno vznemirjeni, razpeti med skrbmi, kaj bi utegnilo iti narobe in upanjem po še večjem dobičku. Čeprav je navzven videti, da so  v svojem udobnem življenju dosegli popoln uspeh, pa je za prebivalstvo gospodarsko razvitih  držav značilna visoka stopnja zaskrbljenosti, nezadovoljstva, razočaranja, strahu in depresije in to navkljub materialnemu bogastvu, ki jih obkroža. Sodobna družba obožuje  materialni napredek. Pompozna retorika o rasti in ekonomskem razvoju v ljudeh močno vzpodbuja tekmovalnost in zavist in domneva je, da je prvi ključ do sreče materialno blagostanje, drugi pa moč, ki jo podeljuje znanje. Vendar niti obilje, niti znanje samo po sebi ne osreči nikogar.«

Sodobno življenje je organizirano tako, da zahteva kar najmanjšo neposredno odvisnost od drugih. Ustvarili smo družbo, v kateri je ljudem vedno teže pokazati osnovno naklonjenost. Namesto občutka povezanosti in pripadnosti, ki je tako pomirjujoča značilnost manj premožnih, smo priča visoki stopnji osamljenosti in odtujenosti. Očitno je duševna razvranost povezana tudi  z naraščajočo zmedo glede moralnih načel in glede samih temeljev morale. Glavna poteza pristne sreče je notranji mir, ki ga doživljamo ob zavestnem razvijanju skrbi za soljudi. Eden najpomembnejših pogojev notranjega miru pa je naša temeljna naravnanost.  Zato si mora človek v sodobni, obilja polni družbi, ponovno določiti svoj cilj.

 

2. Kje iskati rešitve za izhod iz krize? Kurativne, predvsem pa preventivne? 

Krize niso nekaj novega, pojavljajo se skozi zgodovino v različnih obdobjih in so  različnih dimenzij. V  zadnjih 250 letih v povprečju vsakih 10 let. A dogajale so se na obrobju, v državah, ki niso bile globalni igralci. V odvisnih ekonomijah, ki so po krizi postale še bolj odvisne od finančne pomoči razvitih.  Tokratna je zadela center, središče, torej najbolj razvite države: Ameriko, Japonsko, Evropo in se od tu širila še na ostala področja. Zakaj? Je zatajil nadzor in regulativa? Gre za načrtovano  porazdelitev  izgub zaradi prevelike potrošnje in stalnega primanjkljaja (deficita)  ZDA na cel svet?     Gre  morda  za spoznanje, da morajo države, ki ustvarjajo  presežke (suficit), kot so Kitajska, Brazilija, Indija, Rusija, … le te porabiti v svojem okolju za uravnotežen razvoj in večanje socialnih, zdravstvenih in pokojninskih  pravic  svojih državljanov, ne pa razmišljati o oplemenitenju tega denarja v raznih naložbah? Vsekakor je preventiva precej boljša od kurative.  Po toči zvoniti je prepozno.  Vendar se vprašam,  ali mora toča ves pridelek uničiti do konca, da se zavemo napak in da se iz njih nekaj naučimo.  Če je tako, upam,  da je bila tokratna kriza, dovolj dolga in dovolj globoka, da se bomo iz nje kaj naučili in da bomo ravnali drugače. Namreč, danes je svet bolj kot kdajkoli prej povezan.  Je globalna vas. Zato zavedanje o tem, da z neodgovornim ravnanjem rušimo tudi lasten svet, ne bo odveč.   

 

3.   Govorite tudi o krizi vodenja. Kakšni so vaši napotki menedžerjem in podjetnikom, kako naj v bodoče pristopajo do svojih zaposlenih, s kakšnimi pristopi in vodstvenimi stili jih bodo lahko motivirali in zadržali v podjetju?

Kriza vodenja izhaja iz  razdvojenosti  v nas samih.   To  misel najbolje  ponazorim s  besedami guruja  managementa  Petra  Druckerja, ki  pravi: »Vsako jutro se poglejte v ogledalo, ko se brijete ali  šminkate.  Vprašajte se, ali  hočete biti res takšni, kot se vidite v zrcalu. Ali hočete videti takšne vrste  človeka, kot ste ga videli? Morda vas je sram. Ali se ne počutite prav dobro, ko sekate ovinke ali pa ne držite obljub ali pa podkupujete, ker mislite le na kratkoročne koristi? Ali ste tak človek?  To je preizkus z ogledalom, ki je pomemben zato, ker ljudi v svoji organizaciji ne morete slepiti, saj vas bodo spregledali. Če dajete napačen zgled, sporočate napačne signale in pokvarili boste celotno organizacijo. Vodenje se začenja z glavnimi prednostmi, ki jih podjetje ima: začne se s tem, da znate voditi in obvladovati sebe in da dajete dober zgled.  To je najpomembnejše.«  

Zato, bodi, kar si! Bodi pristen, docela zanesljiv, brezpogojen.  Bodi avtentičen.  Kot človek in  kot vodja. Zaupaj v človeka, sodelavca, saj brez zaupanja ni odgovornosti.  Ta ugotovitev velja tako med dvema človekoma kot za celotno družbo.  Osnova zaupanje je poštenost, ena glavnih  potez poštenosti pa je zanesljivost.  »Zanesljiv pa je tisti, ki drži besedo, ki je zmeraj enak, ki se ne spreneveda, kadar bi moral govoriti resnico«, pravi Anton Trstenjak. 

Odprtost, zaupanje,  integriteta, pohvala, občutek,  da si pomemben, nepogrešljiv  del celote, pozitivna kritika, so ključni motivatorji zaposlenih.  In predvsem win win situacija v vsakem  trenutku.  Odprta vrata nadrejenih za probleme sodelavcev. In  nenazadnje, čim bolj sploščeno, horizontalno,  neposredno vodenje.     

 

4. Banka je institucija, kateri ljudje zaupamo svoje prihranke, temelji na zaupanju ljudi. Kako vi kot bankirka vidite, da bi po tej krizi vodje, podjetniki, prodajniki še lahko vplivali na zaupanje ljudi, svojih zaposlenih oz. strank ali partnerjev? Kako ponovno ustvariti oz. pridobiti to izgubljeno zaupanje?

Banka je tradicionalno konzervativna denarna institucija.  Je finančni posrednik med tistimi deležniki, ki imajo presežke, torej  prihranke  in tistimi, ki  ta sredstva  potrebujejo.  Za čas uporabe teh sredstev so eni pripravljeni plačati obresti, drugi pa jih s posojanjem zaslužijo. Od  nekdaj velja, da so banke zaupanja vredne  institucije in da je  vse, kar se v njih dogaja, strogo varovana bančna skrivnost. Izguba zaupanja vodi v izgubo ugleda. In glede na dogodke preteklih treh let,  stoji  bančništvo, predvsem  investicijsko, na zelo trhlih nogah. Primeri goljufij, Ponzi piramidni sistem, prikrojevanje bilanc,  odprodaja tvegane aktive bank posrednikom  preko listinjenja,  neeetično  izplačevanje visokih dobičkov posameznikom, ki presegajo letni nivo plač za nekajkrat,… vse to vodi v izgubo ugleda. Ki je samomor za banko in pomeni njen  propad.  Tveganje ugleda je eno izmed najpomembnejših tveganj bančnega poslovanja, saj sta ugled banke in z njim povezano zaupanje deležnikov ključnega pomena za njen dolgoročni razvoj.

Banka Slovenije  definira tveganje ugleda kot tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi negativne podobe, ki jo imajo o banki njeni komitenti, poslovni partnerji, lastniki in investitorji ali nadzorniki. Gre za nemerljivo ali težko merljivo tveganje, ki mu je potrebno posvetiti večjo pozornost pri upravljanju, predvsem zaradi vse hitrejših  tehnoloških sprememb in inovacij, vse večje globalne konkurence,  zaostrenih pogojev poslovanja na finančnih trgih ter pogoste in korenite spremembe regulativnega okolja. Velikost izpostavljenosti tveganju ugleda je odvisna od podobe oziroma mnenja, ki ga imajo o banki njeni deležniki. Tveganje ugleda  banko izpostavlja nevarnosti zmanjšanja donosnosti (npr. zmanjšanje prihodkov zaradi izgube strank, povečanje stroškov zaradi ravnanj pogodbenih strank in regulatornih organov, podražitve virov financiranja,…), poslabšanja likvidnostnega položaja  ali celo ogrozi njeno solventnost in se  nanaša na zelo širok spekter oseb, ki so povezane s poslovanjem banke; obstoječe in potencialne stranke, poslovni partnerji (dobavitelji, revizijske hiše, bonitetne institucije,…), naložbeniki (lastniki in upniki)  in regulatorne institucije. Ravnanje banke vpliva na njeno podobo pri teh subjektih, prav tako pa je ravnanje teh subjektov lahko vzrok za nastanek tveganja (prikrivanje izvora denarja, neetično ravnanje lastnikov, …). 

Po mnenju K. Rogoffa je obnova zaupanja koristna in pomembna, a v bistvu potrebuje svet  celovit sistem pravne ureditve svetovnega finančnega sistema in sistema upravljanja, ki si bo zaslužil naše zaupanje.

 

5. V čem so slovenska podjetja in njeni menedžerji boljši in v čem slabši od tujih pri iskanju izhoda iz krize? Kje vidite naše prednosti in slabosti?

Slovenija je majhna ekonomija in v pretežni meri izpostavljena dogajanjem okoli nje, predvsem v Evropski uniji, ki je največja partnerica slovenskih  podjetij. Ni  osamljen otoček, ki bi bil samozadosten in bi bil imun dogajanjem, torej se tudi  finančni krizi ni mogla izogniti. Moja ocena je,  da je Slovenija sledilec ukrepov EU, da smo  bili v marsikateri potezi  preveč previdni in smo predolgo čakali na neko soglasje od zunaj, medtem ko so veliki igralci enostavno stvar izpeljali  brez širšega konsenza (npr. intervencija Nemčije, Francije, Italije  avtomobilski industriji,…) in  v nasprotju z 87. členom pogodbe o ustanovitvi ES o državni pomoči,  ki govori, da razen če pogodba ne določa drugače, je pomoč, ki jo dodeli država  članica ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja  ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dejanji prednosti  posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva s skupnim trgom, kolikor prizadane trgovino med državami članicami.  Podobna je situacija z zavezami v Paktu za stabilnost in rast.

Torej, s tem sem posredno  odgovorila na vaše vprašanje. Smo del nekega sistema, ki se ravna po sprejetih pravilih, ki mu po eni strani onemogočajo oziroma preprečujejo tiste  odločitve,  ki bi bile izven konteksta neke skupne politike, po drugi strani pa smo bili prav zaradi tega zaščiteni, saj je navezava na Evro Sloveniji prinesla  potrebno stabilnost  in trdnost, saj  kriza  ni dramatično posegla  v naše okolje v primerjavi z nekaterimi drugimi državami (Islandija, Grčija,  Latvija,  Irska, Velika Britanija, Španija, Portugalska, …).

Slovenski managerji v tem pogledu niso prav nič drugačni od tujih.  Imamo enake dileme in enake razmisleke, le da je za nami kratko obdobje lastne države in s tem lastne, unikatne  poti v demokratično družbo, ki jo šele gradimo. Tranzicija in z njo lastninjenje  je zahtevalo svoje žrtve in prineslo nove, domače  zmagovalce, ki jih Slovenci zaradi izjemne negativne  konotacije v javnosti, sproducirane  s strani rumenih medijev in nekaj  odmevnih  primerov, ki so šli čez rob,  nismo  sprejeli  kot priložnost, kot temelj za boljšo materialno podlago za večanje socialnih pravic in enakomernejšo družbo, ki bo morala slediti tej prvi fazi (vzor nordijski model). 

 

6. Kje pa vidite glavne priložnosti za uspešno prihodnje delovanje slovenskih podjetij v svetovnem merilu? Katere so tiste dejavnosti, kamor se moramo usmeriti in kjer lahko ustvarjamo (naj)višjo dodano vrednost v prihodnosti?

Glavne priložnosti  za prihodnje delovanje slovenskih podjetij vidim predvsem v odprtosti družbe, ki bo pripravljena postati multikulturna z vsemi prednostmi in slabostmi, ki jih le ta prinaša s seboj.  Odpreti se znanju, ki obstaja izven meja Slovenije, biti oaza varnosti in kvalitetnega, udobnega  življenja v zelenem in čistem okolju,  uvrščena v tako čudovito okolje  slovenskih gora in morja ter preko letališča in  železnice  dosegljiva  znanstvenikom, strokovnjakom, gospodarstvenikom in  popotnikom  celega sveta. Vse to kliče po tem, da bi lahko  postali druga “Švica”.  Razen če, …

To misel naj spet  zaključim z besedami nekoga, ki je pametnejši od mene in pravi takole:

“Domišljija je pomembnejša od znanja. Vendar problemov, ki smo jih ustvarili, ne moremo rešiti na isti stopnji razmišljanja, na kateri smo bili, ko smo jih ustvarjali!” (Albert Einstein)

 

In še povabilo k razmisleku.

Analitiki še vedno merijo družbo po klasičnih gospodarskih in  socialnih statistikah: razmerju med  primanjkljajem in BDP, stopnji brezposelnosti, stopnji  pismenosti,…

Obstaja pa še ena zelo pomembna statistika, ki je težko izmerljiva; to je statistika o tem, ali ima družba več sanj ali več spominov.  Več ko ima družba sanj, bolj gleda v prihodnost.

Družba s pozitivnimi sanjami, takimi, ki potrjujejo življenje, je družba napredka in družba preživetja.

 

Ga. Hermina, najlepša hvala za to, da ste z nami delili vaša odprta in poglobljena razmišljanja o vrednotah, svetovni krizi, trendih in naših prihodnjih usmeritvah.

 

Janez Žezlina

janez.zezlina@energos-svetovanje.si