WORKING WITH ORGANIZATIONAL CULTURE – An Agile Adoption and Transformation Survival Guide

Študije o uspešnosti izvedbe projektov kažejo, da v vseh teh letih razvoja projektnih metodologij, kljub številnim knjigam in vse bolj številčnemu članstvu v svetovnih projektnih organizacijah, nismo uspeli narediti bistvenega napredka v odstotku uspešno dokončanih projektov. Ta se še vedno giblje pod 50%. V kolikor pa bi upoštevali še realizacijo poslovnih učinkov, bi bil še nižji. Kako je to mogoče?  Se na napakah ne naučimo dovolj? Premalo poznamo in upoštevamo dobre prakse?  Ali pa je vzrok v kulturi organizacij, ki ne spodbuja in podpira dovolj projektnega načina dela in sprememb. S tem v zvezi imamo v tej številki izredno...

Read More