Author: Marko Kostelec

ALI STE KADROVIK, KI S SVOJO KOMUNIKACIJO PRIVABLJA ALI ODBIJA?

Katera vloga, pozicija oziroma funkcija je v podjetju tista, za katero po navadi rečemo, da je prvo ogledalo kulture podjetja? Je to direktor, vodja prodaje, služba marketinga? Podjetja se procesa izobraževanja lotevajo na različne načine. Nekatera se ga lotevajo strateško, nekatera bolj impulzivno (glede na trenutne potrebe), druga razvijajo in izobražujejo zaposlene samo na strokovnem področju. Obstajajo pa seveda tudi podjetja, ki se procesa razvoja zaposlenih lotevajo celostno in vlagajo tudi v razvijanje različnih mehkih veščin oziroma kompetenc, med katere uvrščamo komunikacijske spretnosti, razvijanje timskega dela in prilagodljivosti, upravljanje s stresom in tako naprej. Izobraževanje in razvijanje zaposlenih je...

Read More

VIRTUALNO UČENJE – ZNANSTVENA FANTASTIKA ALI NOV NAČIN UČENJA

Tako kot leta 2016, je Deloitte tudi konec leta 2017 objavil Poročilo, v katerem so predstavljene tehnologije, ki že danes spreminjajo prakso kadrovske stroke, oziroma jo bodo v bližnji prihodnosti. O trendih razvoja kadrovskega področja smo pisali že v enem od prejšnjih objav, letošnje poročilo, pa se navezuje bolj na tehnološke spremembe na kadrovskem področju. S tem v zvezi vam je za dodatna razmišljanja lahko v pomoč še ta prispevek, na temo povezave tehnologije in prihodnosti dela. Na področju izobraževanja zaposlenih v podjetjih, je v preteklih letih prišlo do velikih sprememb. Razvile so se različne platforme za on –...

Read More