Tako kot leta 2016, je Deloitte tudi konec leta 2017 objavil Poročilo, v katerem so predstavljene tehnologije, ki že danes spreminjajo prakso kadrovske stroke, oziroma jo bodo v bližnji prihodnosti. O trendih razvoja kadrovskega področja smo pisali že v enem od prejšnjih objav, letošnje poročilo, pa se navezuje bolj na tehnološke spremembe na kadrovskem področju. S tem v zvezi vam je za dodatna razmišljanja lahko v pomoč še ta prispevek, na temo povezave tehnologije in prihodnosti dela.

Na področju izobraževanja zaposlenih v podjetjih, je v preteklih letih prišlo do velikih sprememb. Razvile so se različne platforme za on – demand izobraževanja, razvile so se odprte platforme znanja MOOC (massive online open course), kot na primer  Coursera, EdX, Udacity ali Lynda.com. Rešitve, ki so bile na začetku prirejene za uporabo na računalniku, so sedaj prirejene za uporabo na vseh napravah, večina tudi za uporabo na pametnih telefonih, kar povečuje dostopnost in možnost masovne uporabe.

Po napovedih avtorja poročila Josha Bersina, na področje izobraževanja prihaja novi trend učenja in sicer učenje s pomočjo virtualne resničnosti. S pomočjo posebne tehnologije in posebnih očal, se posameznik v trenutku nahaja v svojem delovnem okolju, kjer se uči na realnih primerih iz svojega okolja. Pridobivanje ustreznih kompetenc za kvalitetno opravljanje dela na način aktivnega učenja, je po raziskavah eno izmed najučinkovitejših metod učenja. Po drugi strani bodo podjetja morala v prihodnje predvsem razmišljati, kako sistematično krepiti tiste kompetence svojih zaposlenih, ki bodo prispevala k njihovi večji konkurenčnosti oz. dolgoročni poslovni uspešnosti.

V logističnem podjetju UPS voznike tovornjakov, s pomočjo virtualne resničnosti učijo odzivati se in reagirati na vremenske in ostale situacije v prometu. Rafinerije in naftne ploščadi trenirajo zaposlene, kako odreagirati v primeru nepredvidenih dogodkov. Gradbena podjetja izobražujejo voznike različnih strojev in vozil s pomočjo virtualne tehnike.

Vrhunski športniki uporabljajo rešitve za virtualno vadbo tako, da se na nastope pripravljajo v simulatorjih, kjer se spoznavajo z naravnimi pogoji, kjer bo potekalo samo tekmovanje. Tako se tehniki ‘vizualizacije’ (tehnika za doseganje ciljev, s pozitivnimi zamišljanjem poteka dogodkov), priključuje tehnologija, ki omogoča še hitrejše, varnejše in učinkovitejše učenje, na različnih področjih.

Zanimivo bo spremljati vpeljevanje najnovejših trendov na področju izobraževanja, v slovensko poslovno okolje. Kako hitro in kdaj bomo imeli prve tovrstne projekte tudi pri nas?

 

Marko Kostelec                                                                       in                mag. Janez Žezlina

marko@kostelec.si                                                                                    janez.zezlina@energos-svetovanje.si

Svetovalec in poslovni coach                                                                  Svetovalec in poslovni coach

 

 

Viri:

RAZISKAVA HR TECHNOLOGY DISRUPTIONS 2018:

http://marketing.bersin.com/HR-Technology-Disruptions-Report-Reg.html