Author: Matej Gal Pintar

KAKO DOBRI VODITELJI NAVDIHUJEJO LJUDI?

Kako si razlagate, da so nekateri ljudje sposobni doseči stvari, ki se vam zdijo nemogoče? Kako to, da nekatera podjetja, kot so Apple, leto za leto, presenečajo z  inovacijami? Kako je lahko  Martin Luther King  vodil civilno gibanje za pravice Afroameričanov? Zakaj sta bila brata Wright  tista, ki sta izumila letalo, čeprav so bili drugi bolj usposobljeni in bolje financirani? Simon Sinek je pred nekaj leti odkril vzorec, ki ga posedujejo vsi veliki voditelji (posamezniki in podjetja). Skupno jim je to, da vsi mislijo na enak način, in to je ravno nasprotno od vseh ostalih. Pravi, da gre verjetno...

Read More

HRM TRENDI V SLOVENIJI IN SVETU

Današnje poslovno okolje je bistveno bolj kompleksno, nestanovitno, negotovo in zapleteno, kot je bilo v prejšnjem tisočletju oziroma še pred nekaj leti. Soodvisnost organizacij je vedno večja in vse težje obvladljiva, prihod novih in novih revolucionarnih tehnologij, tudi na podlagi radikalnih inovacij, je vedno hitrejši. Pogost pojav je vedno večja povezanost in prepletenost procesov v organizaciji s procesi v okolju. Prav tako je vse manj razpoložljivih sredstev za naložbe, kar sili organizacije k še večji racionalizaciji in optimizaciji ter zavarovanju svojih investicij. Zaradi vse višje povprečne starosti delovne sile, je potrebno na vedno bolj inovativne načine dvigovati njihovo produktivnost....

Read More
  • 1
  • 2