Author: Gregor Jus

VEČOPRAVILNOST

Večopravilnost pomeni delovno prakso, ki operaterjem nalaga opravljanje več procesov. Zahteva usposabljanje operaterjev za upravljanje različnih tipov strojev (varilni stroj, stiskalnica, brusilni stroj), da lahko vodijo proizvode skozi celično proizvodnjo. To je nasprotje masovne proizvodnje, kjer operaterji delajo v različnih oddelkih na samo eni vrsti stroja.   Slika 1 prikazuje razliko med upravljanjem enega stroja in večopravilnostjo. Slika 1: Večopravilnost   Do šestdesetih let prejšnjega stoletja je bil standard, da ima vsak stroj svojega delavca. Specializacija delavcev je bila glavna skrb za nivo produktivnosti v podjetju. S spremembo trga iz stabilnih proizvodov z dolgim življenskim ciklom k visoko dinamičnim...

Read More

URAVNOTEŽENJE LINIJE

Uravnoteženje linije je proces enakomerne porazdelitve elementov dela, z namenom prilagoditve času takta. Nekatere operacije trajajo manj časa kot druge, zato operaterji do prihoda naslednjega obdelovanca nimajo kaj za delati. Nekatere operacije pa potrebujejo več kot enega operaterja. Uravnoteženje linije omogoča optimizacijo dodelitve dela delavcem. Količino dela uravnoteži tako, da nobeden nima preveč ali premalo dela. Povpraševanje lahko niha, zato so pogosto potrebne spremembe časa takta. Uravnoteženje linije se začne z analizo obstoječega stanja. Najboljše orodje za to je graf uravnoteženja operaterjev (glej sliko). Graf uravnoteženja operaterjev je vizualni prikaz elementov dela, časovnih zahtev in operaterjev na posameznem delovnem...

Read More

STANDARDIZIRANO DELO

Standardizirano delo je najboljši, najbolj zanesljiv in najvarnejši postopek dela. Določa jasne naloge in odgovornosti za zaposlene, delovna mesta in opremo ter vodi v odpravljanje zapravljanj. Standardizirano delo služi za doseganje naslednjih ciljev: Kakovost: »Kakšni standardi kakovosti so zahtevani za proizvod?« Stroški: »Koliko približno bi bili stroški proizvodnje?« Dobava: »Koliko proizvodov je treba dobaviti in do kdaj?« Varnost: »Ali je delo v proizvodnji varno?«   Standardizirano delo bi moralo odgovoriti vsaj na ta štiri vprašanja. Standardizirano delo je definirano kot učinkovita kombinacija delavcev, materiala in opreme. Kot pri vseh izboljšavah, gre tudi tu za proces stalnih izboljšav. Slika 1...

Read More

USPOSABLJANJE IN PREKVALIFIKACIJA ZA OMILITEV PRITISKA AVTOMATIZACIJE

Povzeto po: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/retraining-and-reskilling-to-ease-the-strain-of-automation   Ekonomist Michael Spence govori o vlogi javnega in zasebnega sektorja glede pomoči ljudem pri pripravah na spremembe trga dela. Avtomatizacija bo še naprej vplivala na delovna mesta v vseh panogah, najboljši način rešitve problema pa je medsebojno sodelovanje podjetij, držav in posameznikov, pravi ekonomist Michael Spence. V tem intervjuju Spence pojasnjuje, da je treba za zmanjšanje strahu in tesnobe, povezanih s spektrom odhajajočih delovnih mest, sprejeti konkretne korake za dousposabljanja, prekvalifikacijo in opolnomočenje zaposlenih za prihodnost. Industrijska revolucija je ustvarila veliko delovnih mest srednjega razreda, toda z veliko bolečine in trpljenja, ter obširno urbanizacijo. Prehod...

Read More

SKUPNA UČINKOVITOST OPREME (OEE) – 2.del

UVAJANJE METODE OEE   Zajemanje podatkov za izračun OEE Obrazci za zajemanje podatkov, kot navaja Koch, morajo biti preprosti za uporabo. To je nujno, saj podatke zbirajo delavci za strojem. Delavec nima dosti časa, zato morajo biti obrazci za vnos in izračun OEE podatkov preprosti in pregledni. Na njih morajo biti zajete vse velike izgube ter vse potrebno za izračun OEE. Pripraviti jih je treba tako, da jih bo delavec lahko razumel, se nanje navadil in mu ne bodo predstavljali nekega nelagodnega opravila v času dela. Za obrazec zadostuje list A4-formata, večja količina papirja bi bila nepregledna in moteča....

Read More